Çayır,Mera ve Yem Bitkileri

​        ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ BİRİMİ

 4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamalarına Konu Mevzuatlar

 -Kanunlar:

     ***4342 Sayılı Mera Kanunu Ve Değişiklikler

 -Yönetmelikler:

   1-Mera Yönetmeliği

   2-Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödenegin Kullanımına İliskin Yönetmelik

   3-Mera Kanununun 30.Maddesi Gereğince Yapılacak Tahsilatlar İle Ödenecek Huzur Haklarına İliskin Yönetmelik

 -Genelgeler:

  1-Mera,Yaylak ve Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları(2007/...)

  -Talimatlar:

  1.Mera Kanunu 14.Madde Değisikliği

  2.Mera Kanunu Uygulama Talimatı

  3.Mera Islahı ve Amenajman Projeleri

  4.Tahsis Amacı Değisikliğinde Kararların Birbirleri İle İliskisi

  5.Mera Tahsis Amacı Degisikliği (2)

  6.Mera Tahsis Amacı Degisikligi

  7.Mera Tahsis Amacı Degisikligi

  8.Mera Kanununun 14.Maddesinin (Ğ) ve (H) Bendi Uygulamaları

  9.Agaclandırma Talimatı

    Protokoller

  1.Tagem Protokol

  2.Tkgm Protokol

  3. 4342 Sayılı Mera Kanunu ile 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Uygulama Bölgesi ilan edilen Alanlarda Yapılacak Toplulastırma Çalışmaları ile İlgili Uygulama  Protokolü

 

4.Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Yer Secimi Kararı Verilen Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Mera Vasfında Arazi İçermeleri Halinde 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Tahsis Amacı Değisikligi Talebine İliskin Usul ve Esaslara Dair Protokol


''