2017 YILI Resmi Gazete

2017(İLGİLİ)KANUNLAR

2017(İLGİLİ) YÖNETMELİKLER

​***BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ.....................................DAİR YÖNETMELİK (05.01.2017)***

***SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (02.01.2017)***

***CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VET. SAĞLIK SERTİFİKALARININ ......................DAİR YÖNETMELİK (17.01.2017)***

***YEMLERİN RESMİ KONTROLU İCİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK (21.01.2017)***

***T.GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER .............................GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (24.01.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ BESLENME VE SAĞLIK BEYANLARI YÖNETMELİĞİ (26.01.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ (26.01.2017)***

***SU ÜRÜNLERİ YETİSTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ........SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖN. DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(14.02.2017)***


***TURK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (24.02.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ, GIDA ENZİMLERİ VE GIDA AROMA VERİCİLERİNE İLİSKİN ORTAK İZİN PROSEDÜRÜ HAKKINDA YÖNETMELİK (24.02.2017) ***

***T.G.KODEKSİ GIDALARA VİTAMİN, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK(07.03.2017)***

***T.G.KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ(07.03.2017)***

***ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(08.03.2017)***

​***G.T.H.B. DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(11.03.2017)***

***ÜLKEYE GİRİS YAPAN CANLI HAYVANLARDA YÜRÜTÜLECEK VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİSİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(17.03.2017)***


2017(İLGİLİ)TEBLİĞLER

​***TURK GIDA KODEKSİ BULGUR TEBLİĞİ (26.01.2017)***

***TIBBİ SÜLÜK İHRACAT KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (17.01.2017)

***SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ.........(TEBLİĞ NO:2015/2)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/5)(08.02.2017)***

***SULARDA  TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NİTRAT KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İYİ TARIM UYGULAMALARI KODU TEBLİĞİ (11.02.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ GIDALARDA ESER ELEMENTLER VE BULAŞAN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLU İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2017/7)(24.02.2017)***

***D.ANADOLU,G.D.ANADOLU,KONYA OVASI VE D.KARADENİZ PROJELERİ  KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİSKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİGİ(TEBLİG NO:2017/2)***

***G.T.H.B. KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİSİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (11.03.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2016/55 )21.03.2017***

***TURK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:201/79) 21.03.2017***

***GÜBRE ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS KURUM LABORATUVARLARI İLE ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/16)*** 


***TURK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2013/49)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:2017/6)(28.03.2017)***


***KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/10)(31.03.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ MADDELERİNDE KULLANILAN RENKLENDİRİCİLERİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2002/27)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/11)(03.04.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILARIN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2010/59)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/12)(03.04.2017)

***TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKİ KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2012/33)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/13)(03.04.2017)***

***PİYASAYA ARZ EDİLEN GÜBRELERİN İZLENMESİNE YÖNELİK TEBLİG(TEBLİG NO:2017/17)(06.04.2017)***


​***DAMIZLIK KOÇ TEKE YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2017/18)(15.04.2017)***

***DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2017/19)(15.04.2017)***

***ARICILIK, İPEKBÖCEĞİ, KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ                      (TEBLİĞ NO:2017/20)(15.04.2017)***

***2017 YILINDA MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS AVCILIĞI YAPACAK GEMİLERİN BELİRLENMESİ  VE BU GEMİLERE  YAPILACAK KOTA TAHSİSİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/3)(17.04.2017)***


***ÇİĞ SÜTÜN ARZINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/20)(27.04.2017)***


***TURK GIDA KODEKSİ ENERJİ İÇECEKLERİ TEBLİĞİ (2017/4)(30.06.2017)***


***TURK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİGİ(TEBLİG NO:2013/49)'NDE DEGİSİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİG(NO:2017/27)******ORGANİK ARICILIK YAPAN YETİSTİRİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR TEBLİG(TEBLİG NO:2017/41)(14.10.2017***


2017(İLGİLİ) BAKANLAR KURULU KARARLARI ve DİĞER

​***BAKANLAR KURULU KARARI(SAYI:2016/9620) BAZI OVALARIN BÜYÜK OVA KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR(YAYIN TARİHİ:21.01.2017)***

***HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİSKİN KARAR 11.03.2017 (B.K.KARARI KARAR SAYISI:2017/9760)***

***T.M.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE MISIR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR(2017/10101)(11.05.2017)***

***T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR(2017/10067)(12.05.2017)***

***TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI İLE İLGİLİ OLARAK DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR(2017/10071)(13.05.2017)***

***BAZI OVALARIN BÜYÜK OVA KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (2017/10001) (02.06.2017)***

***YAPRAK SİGARA KAĞIDININ TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARI(21.06.2017)***

***İTHALAT REJİMİ KARARINA  EK KARAR (KARAR SAYISI:2017/10440)(17.06.2017)***

***ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA  YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (30.06.2017)***
***HUBUBAT ÜRÜNÜ ALIMI VE SATIMI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR(KARAR NO:2017/10478)(28.07.2017)***

***BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR(KARAR SAYISI:2017/10589)(29.07.2017)***

***CANLI HAYVAN VE ET İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR(KARAR SAYISI:2017/10604)(29.07.2017)***

***ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR(KARAR SAYI:2017/10584)(17.08.2017)***


''