T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İSTANBUL İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU TOPLANTISI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILDI

Yayın Tarihi : 28.6.2021

Vali Yardımcımız Sayın Uğur ALADAĞ başkanlığında ilgili kurum ve paydaşların katılımı ile 2021 İstanbul Valiliği İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu toplantısı 25.06.2021 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaklaşan Kurban Bayramı sürecini sağlıklı yürütmek için Tarım ve Orman Bakanlığının talimatlandırdığı yaklaşımlar, şehrin kendine özgü durumdan kaynaklanan gereklilikler; hayvan refahı, halk sağlığı, hayvan hastalıklarının kontrolü, gıda güvenliği ve gıda güvenirliği, özellikle gündemimizi meşgul eden COVID-19 salgını açısından gerek Bilim Kurulu gerek Bakanlığımız komisyonunun direktifleri ve tavsiyeleri doğrultusunda alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararları alındı.

İl Müdürlüğümüz personeli yıl boyunca devam ettirmiş olduğu yol kontrol ve denetimlerini paydaş kurumların desteği ile 21.06.2021 tarihinden itibaren yoğunlaştırmıştır.

Bakanlığımızca belirlenen sevk evraklarını bulundurmayan ve hayvan refahına aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari iş ve işlemler yapılmaktadır. 

05.07.2021 tarihinde İlimize kurbanlık hayvan girişlerine izin verilecek olup; vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için yol kontrolleriyle beraber kurulacak olan geçici kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerimiz titizlikle yürütülmeye devam edilecektir.