T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLER MEVZUATI KONUSUNDA EĞİTİM DÜZENLENDİ

Yayın Tarihi : 22.6.2021

Bakanlığımız Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında; İl Müdürlüğümüz eğiticileri Onur AKBULUT, Nurcan BAKIR ÖZATA, Filiz GÜR, Özge İNCE, Ayşe Öznur DEMİR,  Handegül AYTUNA YALÇIN ve Nihal ATMACA TANER tarafından 39 İlçe Müdürlüğümüz personeline 27.05.2021 ve 16.06.2021 tarihinde "Alkol ve Alkollü İçkiler Mevzuatı" konusunda uzaktan eğitim yolu ile eğitimler düzenlenmiştir.

Eğitim; Alkol ve alkollü içki firmalarının üretim, ithalat, dağıtım, kapasite artışı ve proje tadilatı ile bandrol işlemlerinin yanı sıra alkol ve alkollü içkilerle ilgili görüş, değerlendirme ve ekspertiz raporu düzenlenmesine yönelik 4250 sayılı Kanun ve 4733 sayılı Kanun çerçevesindeki çalışmaların daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitimde Yasadışı ticaretle mücadele faaliyetleri kapsamında alkol ve alkollü içki ekspertiz ve değerlendirme raporlarının tanzimi ve ilgili birimlere iletilmesi,  Alkol ve alkollü içki üreticileri, ithalatçıları ile etil alkol, metanol işlemecileri ve denatüre edilmemiş etil alkol tahsis izin belgeli işletmelerin faaliyetleri ile bunlara ait tesislerin mevzuata uygunluğuna yönelik tespitlerin gerçekleştirilmesi, Piyasadan veya üretim tesislerinden alkol ve alkollü içki numuneleri alınarak, gerektiğinde yetkili laboratuvara gönderilmesi, Alkol ve alkollü içkiler ile alkollü içkilere ait fire bandrollerin tespit ve imhası,  Yeni kurulacak üretim tesislerinin, tesis yeri uygunluğuna ilişkin tespit çalışmaları konularında sunumlar yapılmıştır.

27.05.2021 ve 16.06.2021 tarihlerinde "Alkol ve Alkollü İçkiler Mevzuatı" konusunda uzaktan eğitim yolu ile 39 ilçe müdürlüğümüzden eğitime katılım sağlayan personellere sertifikaları düzenlenmiştir.