T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İSTANBUL IRAP 1. ÇALIŞTAYINA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KATILIM SAĞLANDI

Yayın Tarihi : 16.6.2021

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 29.12.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlimizde İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) hazırlama çalışmaları başlamıştır.

IRAP, afetlerin olası etkilerini dikkate alarak; bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dâhilinde tarifleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plan olarak tanımlanmıştır. İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar paydaş olacaktır.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta düzenlenen ve Vali Yardımcımız Sayın Dr. Yaşar AKSANYAR'ın açılış konuşmasıyla başlayan 1. Çalıştay'a İl Müdürlüğümüz de teknik personeli ile katılım sağlamıştır. Tüm paydaş kurumların temsilcilerinden oluşan teknik çalışma grubu üyelerinin katılımı ve İTÜ Öğretim Görevlisi hocalarının moderatörlüğünde ilk çalıştay tamamlanmıştır.