T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BASIN AÇIKLAMASI

Yayın Tarihi : 11.5.2021

Özel bir televizyon kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalar'daki sahiplendirdikleri atlara ilişkin "Bakanlık çip taktı, takip etmiyor. Sahiplendirme işlemini beraber yaptık!" iddialarını ortaya atmıştır.
Söz konusu iddialar gerçek dışıdır.

Sahiplendirilme meselesi:

İBB'nin atları sahiplendirme aşamasında Bakanlığımız ya da İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzün tek görevi;

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlemektir, bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İl Müdürlüğümüz üzerine düşen bu görevi de yerine getirmiştir.

Bundan sonraki sorumluluk tamamen hayvan sahiplerinin yani İBB ve atları sahiplenen kurum, kuruluş ve kişilerin uhdesindedir.

861 at İBB yetkililerince tamamen kendi kriterlerine göre belirledikleri kurum/kuruluş ve kişilere gönderilmiştir.

Sahiplendirilmiş atların "denetim ve kontrolü" Sayın İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi İl / İlçe Tarım Orman Müdürlükleri yetkisinde değildir. Bahse konu atlar İBB tarafından alınmış ve İBB uhdesine geçmiş atlardır.

Adalar'daki atların sahiplendirilmesinde İBB ve sahiplenenler arasında 'AT SAHİPLENDİRME TAAHHÜTNAMESİ' imzalanarak,  iki taraf arasındaki sorumluluk ve taahhütler kayıt altına alınmıştır.

Çip meselesi:

Adalarda bulunan tüm atlar; 2011 yılından itibaren çiplenmiştir.

Uygulanan çipler, atların "tanımlama numarasından" ibaret olup bu çiplerin "uzaktan veya uydudan izlenmesi" gibi bir durum söz konusu değildir.

Çip okuyucular, atların boynuna yaklaştırıldığında okunmaktadır. Dolayısıyla Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri'nin atların yerini bilmelerine imkân yoktur.

Vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek adına,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…