T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BALIKÇILIK FAALİYETLERİNDE STOK DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI (I-FİSH) PROJESİ

Yayın Tarihi : 3.5.2021

Avrupa Birliği IPA 2 programı kapsamında desteklenen "Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları" başlıklı proje Türkiye denizlerinde gelişmiş teknoloji sistemlerin ve yazılımların kullanıldığı yeni bir anlayışla ekosistem temelli balıkçılık yönetim sisteminin uygulamaya konulmasını amaçlamaktadır.

Genel hedef, Türkiye'nin balıkçılık politikaları alanında AB mevzuatına kademeli olarak uyum sağlamasına katkıda bulunmak ve Türk balıkçılık endüstrisinin istenen ekosistem yaklaşımını ve sürdürülebilirlik hedeflerini geliştirmeye yardımcı olurken, genel hedefler doğrultusunda sürdürülebilir bir balıkçılık yönetişim stratejisinin temelini oluşturmaktır.

Proje kapsamında Marmara ve Karadeniz'de 6 farklı bölgede Çanakkale/Boğaz/Kale, Balıkesir/Bandırma/Bora, Kırklareli/İğneada/Serhat, İstanbul/Boğaz, Sinop/İnceburun/Kuzey, Trabzon/Yomra/Fırtına olarak isimlendirilen şamandıra deniz izleme sistemleri kurulmuştur. Yerleştirilen şamandıra izleme sistemleri çevrimiçi veri transferi ile balık hareketleri ve türleri, deniz suyunun fiziko-kimyasal verileri, su altı hareketliliği verileri, meteorolojik veriler, akıntı vb. veriler alınacaktır. UBSİBİM olarak kısaltılan Bilgi Merkezinde tüm veriler depolanarak, ülkemiz balıkçılık yönetimine esas oluşturacak veri bankası Ankara TAGEM bünyesinde kurulmuştur.

Alınan veriler işlenerek; bir ekosistem modeli oluşturulacak ve bu model ile balık büyüklükleri, balık tür çeşitliliği, sürü oluşumları, stok değerlendirmeleri, meteorolojik ve fiziko kimyasal veriler ile de balıkların davranışları izlenecektir. Kurulan izleme sistemlerinin Bakanlığımızın daha önceki kurduğu BAGİS ve SUBİS sistemleri ile uyumlu olması ve veri güvenliği sağlanması için yerli yazılım kullanılacaktır.