T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İSTANBUL'DA MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJELERİ UYGULAMA ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM ETMEKTEDİR

Yayın Tarihi : 30.4.2021

Çayır ve Mera alanları, hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve kolay temin edildiği önemli doğal kaynaklarımızdır. Ancak ekonomik ve sosyal faktörler nedeniyle zamansız ve aşırı otlatılan meraların doğal yapısı bozulmaktadır.

Doğal yapısı bozulan mera alanlarında, yem üretimini ve kalitesi artırarak, hayvancılık faaliyetlerinin artmasını sağlamak ve erozyonu önlemek amacıyla Mera Islah Ve Amenajman projeleri uygulanmaktadır.

İlimizde 12.124 da alanda Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulanmış olup, 3.137 da alanda ise halen ıslah çalışmalarımız devam etmektedir.