T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 30.4.2021

Arazi bozulmaları ile ilgili; Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, vatandaş veya CİMER‘den gelen şikayetler, İl Müdürlüğümüze intikal ettikten sonra, söz konusu arazi bozulmaları ihbar kabul edilip, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında işlem tesis edilmektedir.

İl Müdürlüğümüze intikal eden şikayetler üzerine; araziye gidilerek hali hazır durum tespiti yapılmaktadır. Şikayete konu taşınmaz toprak-topografik özellikler, nitelik, mülkiyet ve hali hazır kullanım durumu dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Araziye gidilerek,  taşınmaz üzerindeki bozulma ile ilgili gerekli tespit GPS ölçümleri, Etüt çalışmaları ile koordinatlandırılarak tutanağa bağlanmaktadır.
 
Çatalca İlçesindeki arazi bozulmaları ve tarım dışı kullanımlar ile tarımsal alan niteliği bulunan taşınmazlarda yapılan incelemelerde izinsiz inşa edilen tarım dışı yapılar vb faaliyetlerde bulunan kişi ve kişiler ile ilgili 5403 sayılı Kanun kapsamında gerekli cezai işlemler yapılmıştır.