T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İSTANBUL'DA KAÇAK SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA YAKALANDIĞI İÇİN MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLEN 9 TEKNE, 17 TROL KAPISI VE AĞLARI HURDAYA ÇIKARILARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN MKE'YE TESLİM EDİLDİ

Yayın Tarihi : 29.4.2021

Güncellenen Su Ürünleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.01.2020 tarihinden itibaren ilgili mevzuatın 33. Maddesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları olarak; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İBB Zabıta ve Çevre Koruma Daire Başkanlarıyla koordineli bir şekilde denetimler gerçekleştirilmektedir.

Yapılan bu denetimlerde, Kanuna aykırı faaliyet gösterdiğinden zapt edilen ve Mülkiyeti Kamuya Geçen Tekneler yediemin olarak İstanbul Valiliği Oluru ile belirlenmiş S.S. Su Ürünleri Kooperatiflerine teslim edilmiştir.

Bu çerçevede gerek içsularda gerekse denizlerde yasaya aykırı kaçak su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen toplam 95 adet tekne hakkında mülkiyetin kamuya geçirilme kararı alınmıştır.

Mülkiyeti kamuya geçen bu 95 tekneden 27 adeti içsularda yakalanmış ve sahipsiz olup mülkiyeti kamuya geçtikten sonra Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne bildirim yapılarak Belediye Başkanlıkları kanalıyla imha işlemleri tamamlanmıştır.

Geri kalan 68 adet tekne ise denizlerde kaçak trol avcılığı ve kaçak midye avcılığı yaparken yakalanan teknelerdir. Bu tekneler Bakanlığımız Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğüyle yapılan görüşmelerden sonra imha edilmesi amacıyla Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)'na devredilmiştir.

Devredilen tekneler MKE tarafından Valilik oluruyla belirlenen yediemin limanlarından araçlara yüklenerek Kocaeli ilinde MKE'ye ait alanlara hurda olarak imha edilmeleri için gönderilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda daha önceden MKE'ye 15 adet Mülkiyeti kamuya geçen tekne teslim edilmişti. 29 Nisan 2021 tarihinde mülkiyeti kamuya geçen 9 adet tekne, 17 trol kapısı ve ağları imha edilmek ve hurdaya ayrılması için MKE'ye teslim edilmiştir.