T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İSTANBUL' DA MERA TESPİT VE TAHDİT ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 12.4.2021

4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında İstanbul sınırları içerisinde İlçe ve Mahallelerde Mera Komisyonunca görevlendirilen mera teknik ekipleri mera, yaylak ve kışlak kapsamına alınacak alanları tespit ederek bu alanların sınırlarının belirlenmesi ve işaret konulması ile 1/5000 ölçekli haritalarının tanzim edilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Teknik ekiplerce, 4342 sayılı Mera Kanununun uygulandığı köy, mahalle veya belediyelerin ekolojik, tarımsal ve ekonomik özellikleriyle mevcut hayvan varlıkları ve bunların gelecekteki muhtemel gelişmeleri dikkate alınarak, 4342 sayılı Mera Yönetmeliğindeki normlara göre mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçları tespit edilmektedir.