T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BALIKÇI BARINAĞI KİRA SÖZLEŞMELERİ TADİL EDİLEREK GÜNCELLENDİ

Yayın Tarihi : 9.4.2021

7191 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 22 Kasım 2019 tarih ve 30956 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan bu değişiklikle 01.01.2020 tarihinden itibaren balıkçı barınaklarının kiralanmasına iş ve işlemler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Yeniköy Balıkçı Barınağı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı ve Zeytinburnu Balıkçı Barınağı işletmecisi olan S.S. Yeniköy Mah. Su Ürünleri Koop, S.S. Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi ve S.S. Zeytinburnu Su Ürünleri Kooperatifi ile mevcut kira sözleşmeleri tadil edilerek İl Müdürümüz Ahmet Yavuz KARACA ve Kooperatif Başkanlarının katılımıyla imza altına alınarak yeniden güncellenmiştir.