T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

YEM İŞLETMELERİNİN RESMİ KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 21.10.2020

Yem güvenilirliğinin sağlanarak, hayvan sağlığının ve dolayısı ile insan sağlığının korunmasını temin etmek Bakanlığımızın görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.


İlimizde yem işletmelerinin onay ve kayıt işlemlerinin yapılması, onaylı ve kayıtlı yem işletmelerinin teknik ve hijyen şartlarının kontrol ve denetime tabi tutulması, yem işletmelerinin ve piyasaya arz edilen yemlerin denetim ve kontrolünün yapılması İl Müdürlüğümüz ve 39 İlçe Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.


Bakanlık ve İl Yem Numune Alma Planı çerçevesinde yıllık olarak yürütülecek programlar, bu programlar kapsamında alınması gereken numuneler 39 İlçe Müdürlüğümüz  tarafından alınarak, mevzuata uygunluk yönünden kontrol edilmek üzere yetkili Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine gönderilmektedir.


Bu kapsamda ilimizde faaliyet gösteren 1.500 den fazla yem işletmesinde kontrol ve denetimlerimiz ile numune alma işlemleri yapılan planlamalara uygun olarak yürütülmektedir.