T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ETİL ALKOL SATIŞI İLE İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞTİ

Yayın Tarihi : 7.10.2020

Bakanlığımızca Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik 1 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Yeni düzenleme ile "Etil Alkol Perakende Satış Belgesi" sadece genel kullanım amaçlı etil alkolün perakende satışının yapılabilmesi için düzenlenebilecektir. Bu nedenle etil alkol perakende satıcılarının genel kullanım amaçlı etil alkolün perakende satışını yapabilen, etil alkol perakende satış belgesine haiz gerçek veya tüzel kişiler olabileceklerdir.

Etil alkol ve metanol toptan satıcıları ise daha önceden satışını yapabildikleri tıbbi kullanım amaçlı etil alkol, analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta metanol ile birlikte genel kullanım amaçlı etil alkol satışını yapmaya devam edeceklerdir.

Yapılan değişiklik ile evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, 01/10/2020 tarihinden itibaren altmış gün süreyle yapılabilecek ve söz konusu ürünler bu sürenin sonundan itibaren piyasaya arz edilemeyecektir.

Satış belgeli yerlerde bulunan ürünler, 30.11.2020 tarihinden itibaren üç ay içinde ithalatçısı veya üreticisine iade edilecektir.

Yeni düzenleme sonrasında etil alkol ve metanolün internetten satışı da yapılamayacaktır.