T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İTHALAT KONTROLLERİ PANDEMİ SÜRECİNDE DE AKSATILMADI

Yayın Tarihi : 24.9.2020

Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 pandemisi nedeniyle, ülkemize ithal edilmek istenen bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde malzemeler ile yemlerin piyasaya ve üretim sektörüne arzından önce yapılan kontroller sırasında Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce gerekli tedbirler alınmış olup denetim faaliyetleri bu sayede aksatılmadan yürütülmektedir.

Erenköy, Haydarpaşa, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ambarlı, Muratbey, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüklerine bağlı ambarlar, antrepolar ve geçici depolama sahalarından ya da denizde bekleyen gemi ambarlarından numune alımı sırasında uygulanan tedbirlerle kontrol görevlilerimizin sağlığı korunarak ithalat işlemleri kesintiye uğratılmadan gerçekleştirilmektedir.

Devam eden pandemi sürecinde İl Müdürlüğümüz, ülkemizin toplam bitkisel gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yem ithalat işlemlerinin yaklaşık %52'sini gerçekleştirmiş, Ocak - Ağustos döneminde yapılan 48.210 denetimin sonucunda 173 ürünün yurda girişine izin verilmemiştir.

Bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde malzemeler ile yemlerin ithalat aşamasındaki kontrolleri herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sürdürülmektedir.