4.7.2018 / Gösterim Sayısı : 567

Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı

İl Müdürlüğümüzce 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak takviye edici gıdaların üretim yerlerinin hijyen esaslarına uygunluk kontrolü ile takviye edici gıdaların bileşenlerinde yer alan etken maddelerin onay işlemlerini yürütülmektedir.
Takviye Edici Gıdalar Tebliği ve Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik kapsamında en son 06.04.2018 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanan Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı hükümlerine göre ithal edilecek takviye edici gıdalarda dahilolmak üzere İlimizde üretilen takviye edici gıdaların onay işlemleri İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.
Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için onay alınması zorunludur. Takviye edici gıdalar için onay başvuruları da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. İthal edilecek takviye edici gıdaların onayı ise İstanbul ve Ankara İl Müdürlüklerine yapılmaktadır.
İl Müdürlüğümüzce onay başvurusu yapılan bir üründe etken madde limitler belirlenmemiş bileşenlere ait tüm bilgi ve belgeler Bakanlığa sunulmak zorundadır. Bakanlık merkez birimince değerlendirme sonucu da limitler htpps://ggbs.tarim.gov.tr/ internet adresinde Takviye Edici Gıdalar Kısıtlı Maddeler Listesi adı altında yayınlanmaktadır. Bugünde kadar 220 etken maddeye limit belirlenmiş olup 10 etken maddenin ise takviye edici gıdalarda kullanımına yasak getirilmiştir.
İl Müdürlüğümüzce 1.311 adedi ithal, 1.582 adedi yerli olmak üzere toplam 2.893 takviye edici gıda onaylanmıştır. Ülkemizde onaylanan tüm takviye edici gıdalar ile birlikte İl Müdürlüğümüzce onaylanan takviye edici gıdaların listesine http://ggbs.tarim.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.
Takviye edici gıdaların satın alma aşamasında ürün etiketlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Etiketlerde onay tarihi yanında onay sırasının yer alması (Örnek:05.05.2018-001234) gerekmektedir. Bu onay numarası yukarıda belirtilen internet sitesinden de kontrol edilebilmektedir. 
Takviye edici gıdaların hastalıkları iyileştirme, zayıflatma, kilo aldırma gibi özellikleri yoktur. Bu tür bilgilerin ürün etiketlerinde, broşürlerde, reklam ve tanıtım için kullanılan görsel ve işitsel ortamlarda bulunması mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği gereğince takviye edici gıda etiketlerinde; 
1) Ürünü karakterize eden besin öğelerini, botanikleri ve diğer maddeleri sınıflandıran veya bu maddelerin doğasını gösteren isim.
2) Üretici tarafından tüketilmesi tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı.
3) “Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın.” ifadesi.
4) “Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.” ifadesi.
5) “Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.” ifadesi.
6) “İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.”ifadesi.
7) “Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.” ifadesi.
8) Üreticinin diğer uyarılarının beyan edilmesi gerekmektedir. 


İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimizce piyasaya arz edilen takviye edici gıdaların resmi kontrolleri ve onay işlemleri aralıksız olarak devam etmektedir. 
Benzin istasyonları ve tekel bayileri gibi gıda satış yerlerinde piyasaya arz edilen alkolsüz içeceklere yada çikolatabenzeri takviye edici gıda izlenimi verilen ürünler takviye edici gıda değildirler. Yaptığımız kontrollerde bu tür ürünlerde sıklıkla ilaç etken maddesi tespit edilmekte ve bu ürünlerin üreticileri hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. Bu ürünleri mevzuata aykırı olarak üreten işletmeciler belli zaman aralıklarında Bakanlığımız internet sitesinde, taklit tağşiş yapan işletmeler olarak kamuoyuna ilan edilmektedir. Bu tür ürünlerin bileşiminde yer aldığını tespit ettiğimiz ilaç etken maddelerinin (afrodizyak etkili bileşenler ve aktif farmostatik bileşenlervb)  gıda maddelerinde kullanımı mevzuata aykırı olup,halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturmaktadır.''