11.5.2018 / Gösterim Sayısı : 739

Staj Kabul Listesi

İl Müdürlüğümüzce staj başvurusu kabul edilen öğrenci listesi aşağıdadır.
Öğrencilerin Müdürlüğümüzde staja başlayabilmesi için;

1. Ekte görülen STAJ SÖZLEŞMESİ eksik olanların;  sözleşmeyi üç nüsha olarak çoğaltarak doldurması ve okullarına onaylatarak Müdürlüğümüze ulaştırması,

2. 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi "formunu

3. Staj değerlendirme formunu,

4. Staj ücretlerinin ödenebilmesi için, IBAN numarasını  Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir.

 NOT: Maddelerde belirtilen işlemleri yerine getirmeyen öğrencilerin staj müracaatları iptal edilir.


Ek Dosyalar

''