25.4.2018 / Gösterim Sayısı : 979

150 Başlık Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği Destekleme Projesi 2018 Yılı Başvuruları Başladı

Damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, son yıllarda azalan manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesi amacıyla Milli Tarım Projesi kapsamında "Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin "Bakanlar Kurulu Kararı (Karar No: 2017/9760) 11.03.2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve buna ilişkin "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/19)" 15.04.2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Bu çerçevede 2018 yılı için başvurular alınmaya başlanacaktır. 
2018 yılı başvuruları, 18 Nisan 2018- 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul, Bartın ve Şanlıurfa illerinden alınacaktır. Başvurular Uygulama Rehberinin ekinde bulunan formlarla İl Müdürlüklerine yapılacaktır.
 Proje; Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsamaktadır. Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi manda ve manda boğası alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına % 50 oranında hibe desteği uygulanacaktır. 
   Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı, Uygulama Esasları Tebliği ve 2018 yılı Proje Uygulama Rehberi EKTEDİR..''