21.12.2017 / Gösterim Sayısı : 1864

2018 YILI STAJ UYGULAMA TAKVİMİ

2018 yılı Staj Uygulama Takvimi yayınlanmış olup ilgili tüm öğrenciler için staj başvurularının alınması 02.01.2018 tarihinde başlayıp 30.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir.  Bakanlık birimlerimizce staj ile ilgili iş ve işlemlerde 2018 yılı staj uygulama takvime göre hareket edilmesi ve 2018 yılı stajyer kontenjan branş tablosunun 05.01.2018 tarihine kadar, diğer istenilen tabloların ise staj takviminde belirtilen tarihlere kadar doldurularak Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
1.Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan kurumumuza hitaben yazılmış staj tarihi, staj süresi ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı
2.Fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı
3.İş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin stajyerin öğrenim gördüğü kurum tarafından ödendiğini gösteren “SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” formu
4.Staj değerlendirme formu
5.2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
6.2 adet vesikalık fotoğraf''